Όροι

Τα μωρά και τα παιδιά έως 6 ετών δεν γίνονται δεκτά. Από 6 ετών και μεγαλύτερης ηλικίας χρεώνονται ως ενήλικες. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. Το πρωινό είναι προαιρετικό και χρεώνεται επιπλέον σε χαμηλή τιμή.